rottakoe

Kun professori munaa koesuunnittelussa ja tulosten tarkastelussa

Gilles-Éric Séralini on molekyylibiologian professori Caenin yliopistossa. Hänestä tuli kuuluisa gm-vastustajien keskuudessa, kun Food and Chemical Toxicology-tiedejulkaisussa ilmestyi tutkimus nimeltä ”Long term toxicity of a Roundup herbicide and a Roundup-tolerant genetically modified maize”. Tutkimus osoitti Séralinin ja kumppaneiden mukaan, että bt-maissi sekä glyfosaatti aiheuttavat kasvaimia rotissa. Vaikka tutkimus on vedetty pois julkaisijan sivuilta todella heikon laadun takia, myytti gm-maissin ja syövän yhteydestä kiertää vieläkin.

Séralini tutkimusryhmineen käyttivät kokeessa Sprague-Dawley-rottakantaa, jonka tiedetään olevan erittäin altis spontaaneille kasvaimille. Esimerkiksi vuonna 1973 julkaistussa tutkimuksesssa Prejean ja kumppanit selvittivität miten paljon Sprague-Dawley-rotat saavat kasvaimia itsestään. Heillä oli tutkimuksessa mukana 179 urosta ja 181 naarasta, joita seurattiin 18 kuukauden ajan. Prejean ryhmineen havaitsivat, että 58 % naaraista ja 34 % uroksista kehittivät tässä ajassa itsestään kasvaimia. Séralinin tutkimuksessa rottia seurattiin kaksi vuotta, mutta kontrolliryhmän koko oli onnettoman pieni: vain 10 urosta ja 10 naarasta.  Heidän tutkimuksessa kontrolliryhmässä 30 % uroksista ja 20 % naaraista saivat kasvaimet itsestään. Prejean tuloksiin verrattaessa käy selväksi, että 10 + 10 rottaa on aivan liian pieni määrä kontrollin. Riittävä määrä eläimiä kuhunkin ryhmään on OECD:n ohjeiden mukaan vähintään 50 eläintä kummastakin sukupuolesta:

”A sufficient number of animals should be used so that a thorough biological and statistical evaluation is possible. Each dose group and concurrent control group should therefore contain at least 50 animals of each sex”

Prejean tutkimus kesti puoli vuotta vähemmän kuin Séralinin ja silti heidän rotissa kasvaimia esiintyi enemmän (kuva 1). Kontrolliryhmä on erittäin tärkeä, jotta saadaan selville miten rotat pärjäävät ilman käsittelyä. Ilman kontrollia ei voida sanoa onko esim. Séralinin kokeessa testatuilla gm-maissilla, gm-maissin ja glyfosaatin yhdistelmällä tai pelkällä glyfosaatilla negatiivisia vaikutuksia rotissa, koska vertailua normaaliin tilanteeseen ei voida tehdä.

 

Kuva

Kuva 1. Kasvaimen saaneiden rottien prosenttiosuudet eri tutkimuksissa. Harmaa = Prejean tutkimus, musta = Séralini 

Séralinin rottien vähäinen kasvainten määrä kontrollissa johtuu hyvin todennäköisesti sattumasta, jonka osuus on suurempi pienissä otoksissa. Ongelman huomauttivat mm. Sanders ja kumppanit kirjeessä päätoimittajalle:

”Ten rats was insufficient to lend statistical significance to many of the results cited here, which could have occurred by chance.”

Sanders ja monet muut (täällä ja täällä) huomauttivat, että Séralinin tilastolliset menetelmät eri ryhmien vertailuun ovat riittämättömät:

The results have not been subjected to standard statistical analysis (Snell et al., 2012) so it is not possible to reach any conclusions. The interpretations reached by the authors are therefore seriously flawed and unusable by readers of the article.”

”Inappropriate and non standard statistical tests were used, rendering meaningless any interpretations of the results reported – robust statistical tests of raw data to determine whether or not differences are statistically significant must be used, not mere reporting of percentages or irrelevant and exotic tests of no value (e.g., OPLS-DA).”

”As far as we understand, all results are based on descriptive analyses such as percentage calculation, but there was no thorough mortality analysis (how to compare 3/10 with 5/10?) nor tumor incidence and date of onset analysis with recognized statistical methods (Peto et al., 1980).”

Vertailu on tärkeä suorittaa, jotta saadaan selville onko eri ryhmien välillä tilastollisesti merkitsevää eroa. Tämän tarkastelun suorittivat mm. Panchin ja Ollivier. Kun eri ryhmiä tarkastellaan esim. Fisherin tarkalla testillä, kuten Panchin teki, tilastollisesti merkittävää eroa ei havaittu eri ryhmien kuolleisuuden välillä:

”Using one-tailed Fishers exact test we show that there is no statistically significant increase in mortality rates or the number of tumors in rats fed GMM compared to control groups in the original data.”

Ollivier käytti χ²-testiä ja tulos oli sama :

”Given the 3 degrees of freedom of the test, one can see that no value reaches the threshold of 7.815 needed for declaring the differences among treatments statistically significant at the 5% level.” 

Séralinin ja kumppaneiden tutkimus oli siis täysin susi eikä heidän tuloksensa tukeneet heidän johtopäätöstä, kun tilastolliset menetelmät otettiin käyttöön. En voi nähdä kenenkään pään sisälle, mutta epäilen vahvasti, että professori valitsisi vahingossa riittämättömän määrän eläimiä ja jättäisi tarkastelematta onko eri ryhmien välillä tilastollisesti merkittävää eroa kuolleisuudessa. Hyvin epäilyttävää oli myös Séralinin toiminta ennen tutkimuksen julkaisua virallisesti. Jotta toimittajat saivat tutkimuksen käsiinsä, Séralini vaati heitä allekirjoittamaan sopimuksen, joka kielsi ottamasta yhteyttä muihin tutkijoihin ennen virallista lehdistötilaisuutta. Tämä ei mielestäni ole rehellisen tutkijan toimintaa.

Epäilyttävän toiminnan kruunaa tapa, jolla Séralini ja kumppanit kohtelivat koe-eläimiään. Jokainen on varmasti nähnyt hirveät kuvat, jotka tämän jutun mukana kiertävät. Kuvat oli julkaistu Séralinin tutkimuksessa ja niissä näkyy rottia, joilla on valtavat kasvaimet kehossaan. Kuvilla ei ole mitään tieteellistä arvoa enkä keksi mitään muuta tarkoitusta niille kuin ihmisten shokeeraaminen. Jokainen voi miettiä mikä saa ihmisen heittämään empatian roskakoriin ja antamaan kasvainten kehittyä niin isoiksi, että ne ovat 25 % rotan massasta! Normaalisti rotat olisi lopetettu inhimillisesti ennen kuin eläin pääsee tuohon kuntoon ja joutuu kärsimään, mutta näyttää siltä, että Séralinille ja kumppaneille tieteelliseltä arvoltaan nollassa olevat shokeeravat kuvat olivat tärkeämpiä kuin eläinten hyvinvointi.

 

Mainokset