Roundup

Roundup, kehityshäiriöt ja Earth Open Source

Vuonna 2011 Earth Open Sourcen (EOS) sivuilla julkaistiin raportti nimeltä Roundup and birth defects: Is the public being kept in the dark. Raportti väittää rikkakasvimyrkky Roundupin olevan mm. teratogeeninen, karsinogeeninengenotoksinen sekä hormonihäiritsijä. Esimerkiksi väittämät teratogeenisyyteen pohjautuvat Paganellin ja kumppaneiden tutkimukseen, jossa sammakon ja kanan alkioita altistettiin glyfosaattipohjaiselle torjunta-aineelle.  EOS:n raportti lähti kiertämään nopeasti ja jopa Helsingin Sanomat päättii uutisoida aiheesta. Väitteet olivat todella vakavia ja Australian viranomaiset päättivät käydä läpi EOS:n raportin. Elokuussa 2013 ilmestyi Australian Pesticides and Veterinary Medicines Authorityn (APVMA) kattava yhteenveto EOS:n väitteistä. Australian viranomaisten kävivät läpi raportin tutkimukset ja heidän johtopäätös aiheesta on:

”The weight and strength of evidence shows that glyphosate is not genotoxic, carcinogenic, or neurotoxic.”

”Glyphosate causes malformations in toad and chicken embryos treated by incubation and/or injection, but these findings are not predictive of a developmental hazard to humans because of the routes of administration used. Studies in birds and/or rats have reported that some glyphosate-based herbicide formulations (GBHFs) cause foetal skeletal abnormalities, toxicity to the male reproductive system and interference with the maturation of the  male reproductive organs during puberty. However, the relevant studies were affected by flawed design, methodology and / or reporting, and the claimed  effects on puberty have been inconsistent in different studies.”

”Glyphosate is not a teratogen in rats and rabbits treated via oral administration and has not shown reproductive toxicity in multi-generation dietary studies in rats. Epidemiological studies have found no consistent or convincing evidence of reproductive dysfunction in human populations reportedly exposed to glyphosate.”

”The potential for glyphosate to cause endocrine disruption will be clarified by the current review under the US EPA’s Endocrine Disruptor Screening Program. In studies published so far, glyphosate has shown a lack of activity in the Hershberger and uterotrophic assays in rats or in tests for interaction with oestrogen and androgen receptors, inhibition of steroidogenesis, or interference with metamorphosis in amphibians. At present, there is no scientific justification for classifying glyphosate as an endocrine disruptor.”

APVMA:n viittaama EPA:n hormonihäiritsijä-seulontaohjelman taso 1 on jo valmistunut eikä sen perusteella glyfosaatti ole hormonihäiritsijä. Earth Open Sourcen väittämät eivät pitäneet paikkaansa Australian viranomaisten mukaan, mutta ehkä Monsanto on ostanut APVMA:n.

sammakko

Mainokset